Vår integritetspolicy

Vi på Balders Bröd följer GDPR

Balders Bröd/Norrort Konditori AB (fortsättningsvis kallad Balders) Integritetspolicy och riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Balders värnar om din personliga integritet. För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vad som behövs. Vi säljer inte heller vidare uppgifter till tredje part.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att beställa eller använda Balders produkter och tjänster accepterar du vår policy och vår behandling av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du beställer eller använder våra tjänster och produkter. Har du frågor om denna policy kan du kontakta oss på kontoret@baldersbrod.se

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DATA
Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss.
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra produkter eller tjänster eller när du kontaktar oss på vår hemsida, per e-post, brev eller telefon, när du anmält dig till nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.

Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisationsnummer, adressinformation, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
  • Betalningsinformation – Fakturaadress, leveransinformation, referensperson, annan faktureringsinformation.

 

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om:

  • Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisationsnummer, adressinformation, faktura och leveransadress, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
  • Information om produkter/tjänster – Detaljer kring de produkter/tjänster du har köpt.
  • Finansiell information – Kreditvärdighet.
  • Historisk information – Tidigare köp, betalnings- och kreditkorthistorik.
  • Information om hur du interagerar med Balders – Hur du använder våra produkter och tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som orderbekräftelse när vi kontaktar dig.
  • Enhetsinformation – tex IP-adresser, webbinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information – Din geografiska placering.

Information som du ger oss, såväl som tex finansiell- och historisk information är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan tex vara för att vi skall kunna förbättra vår information till er men även våra produkter och tjänster.

 

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utgöra och förbättra våra produkter/tjänster
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Balders produkter och tjänster till våra kunder. Balders behandlar personuppgifter för följande syften baserat på lagliga grunder.

 

När du beställer, produkt, tjänster och tecknar avtal med oss

Kategori av uppgifter     Personuppgifter
Företagsuppgifter
Företag/organisation
Organisationsnummer
Adressuppgifter (leverans & faktura)
Faktureringsinformation
Kontaktuppgifter

 

Namn
E-post
Telefonnummer
Tjänste- och produktinformation Produktinformation
Tjänsteinformation

Rättslig grund: Utföra våra kontrakterade åtaganden gentemot dig.

 

När du kontaktar oss via webbformulär

Kategori av uppgifter
Personuppgifter
Kontaktuppgifter
Namn
E-post
Telefonnummer
Företagsuppgifter Företag/organisation
Ärendeinformation Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

 

När du kontaktar oss via e-post eller telefon

Kategori av uppgifter  Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
E-post
Telefonnummer
Företagsuppgifter Företag/organisation
Ärendeinformation Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

 

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

Kategori av uppgifter  Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
E-post

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke.

 

När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

Kategori av uppgifter   Personuppgifter
Foto/Video Fotografier
Mingelbilder
Videofilmer

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller berättigat intresse eller samtycke.

 

När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning

Kategori av uppgifter  Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
E-post
Företagsuppgifter Företag/organisation
Ärendeinformation Svar och omdömen
Svar på frågor i löpande text

Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke.

Kommer vi dela din information vidare?
Vi kommer aldrig att sälja vidare dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information skall hanteras säkert.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer
Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer med liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet.

Myndigheter
Balders kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansering.

Övriga – Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

DINA RÄTTIGHETER

Rätt att få tillgång till din data – Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad – Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Balders, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättslagstiftning.

Ändring av denna integritetspolicy
Vi kan komma att uppdatera denna policy, vi kommer i de fall det sker en uppdatering meddela ändringen på www.baldersbrod.se

Kontakta oss
Om du har frågor kring denna policy så kontakta oss gärna på kontoret@baldersbrod.se

Personuppgiftsansvarig är Norrort Konditori AB med organisationsnummer: 556139-4817, Box 145, 191 22 Sollentuna.

Uppdaterades senast 2018-06-18